Gent: Website ETWIE ist da!

ETWIE is de expertisecel voor technischwetenschappelijk en industrieel erfgoed. ETWIE opereert vanuit het Industriemuseum in Gent en houdt zich voornamelijk bezig met de roerende en immateriële aspecten van het erfgoed: machines, gereedschap, voertuigen, ambachten, technische kennis… Onroerend erfgoed – gebouwen of monumenten dus – behoren niet tot onze expertise…

ETWIE vormt één van de vele expertisecentra in Vlaanderen en Brussel, die zich elk over een andere tak van ons culturele erfgoed ontfermen. Ze worden ook de landelijke dienstverlenende rollen genoemd.

Hier gehts zu ETWIE: Homepage | ETWIE