Industriekultur

Magazin für Denkmalpflege, Landschaft, Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte

Vorträge & Tagungen

Brügge: Die Scheepsdalebrug, einzige Vierendeel-Drehbrücke, soll verschwinden

Bei der VVIA heisst es dazu weiter:

Volgens gegevens waarover we beschikken is de Scheepsdalebrug in Brugge de oudste Vierendeel-brug die in ons land nog bestaat. Ze is nog geklonken volgens de principes van ir. Vierendeel, de meeste andere zijn gelast. Vermoedelijk is het ook de enige Vierendeel-draaibrug in de wereld.De Scheepsdalebrug verving na de eerste wereldoorlog een vernielde brug, en dateert vermoedelijk van ca. 1920. De andere Vierendeelbruggen werden in de tweede wereldoorlog vernield.

Ingenieur Arthur Vierendeel (1852-1940) bezorgde einde vorige eeuw de metaalconstructie volledig nieuwe principes door diagonaalloze metalen liggers te ontwerpen. Zijn rekenmodel was revolutionair en ingenieur Vierendeel oogste lof uit heel de wereld. In feite was hij de grootste vernieuwer van het bouwen in metaal na Eiffel – jammer genoeg zijn we ons daarvan te weinig bewust…

De Vlaamse Bouwmeester lanceerde in 2007 een open oproep voor de bouw van een nieuwe brug waarbij enkel gesteld werd dat de brug "erg verouderd" was, maar volledig voorbij gegaan werd aan de historische waarde ervan. Voor de bouw van een nieuwe brug werd een budget van 3 miljoen euro vooropgesteld, maar dat is nu al opgelopen tot 7 miljoen.

Ook bij de diensten van ruimtelijke ordening, monumentenzorg, de stad Brugge,… was niemand op de hoogte van de unieke waarde van deze brug – en daardoor werd ‚en stoemmelings‘ een slopingsvergunning zonder voorwaarden afgeleverd. De werken aan de nieuwe brug zouden na het bouwverlof beginnen.

Wie een steentje wil bijdragen aan het redden van de Scheepsdalebrug schrijve een brief aan

– W&Z Waterwegen en Zeekanaal nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek

– het Stadsbestuur van Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge

– en de Stedelijke Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, Oostmeers 17, 8000 Brugge

– de Vlaamse Minister bevoegd voor de Monumentenzorg, Dirk Van Mechelen, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

– het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19 bus 3, 1210 Brussel

We roepen iedereen op om te pleiten voor het behoud van de Scheepsdalebrug. In principe is dit mogelijk: ze zou eerst met een grote kraan op de oever gezet en daar dan in stukken gebrand worden. Maar ze zou ook naar een andere locatie kunnen overgebracht worden als monument, of eventueel ergens in het Brugse fungeren als fietsbrug.

Zum Original des Aufrufs mit zahlreichen Fotos